Arbetsmarknadsstödet för företagare förlängs ytterligare

Det temporära arbetsmarknadsstödet för företagare förlängs ytterligare till och med 30.9.2021.

Om behovet av arbetsmarknadsstöd fortsätter ska du hålla din arbetsansökan hos AMS i kraft.

Har du inte tidigare ansökt om det temporära arbetsmarknadsstödet för företagare men vill göra det nu, ska du först anmäla dig som arbetssökande hos AMS.

Mer information på Temporärt arbetsmarknadsstöd för företagare