Arbetslöshetsförmånerna indexjusteras från och med 1.1.2022

Beloppen höjs från och med 1.1.2022 enligt följande:

Grunddagpenning och arbetsmarknadsstöd höjs till 34,50 euro per dag (33,78 euro/dag år 2021).

Barnförhöjning: ett barn, höjs till 5,41 euro per dag (5,30 euro/dag år 2021).

Barnförhöjning: två barn, höjs till 7,95 euro per dag (7,78 euro/dag år 2021).

Barnförhöjning: tre eller fler barn, höjs till 10,25 euro per dag (10,03 euro/dag år 2021).