Aktiveringsmodellen avskaffas från och med 1 januari 2020

Den 11 december godkände riksdagen en lagändring som upphäver aktiveringsmodellens nedskärningar och förpliktelser. Lagändringen innebär att de arbetslösas aktivitet inte längre följs upp, och att arbetslöshetsförmånernas belopp inte sänks på grund av aktiveringsmodellen från och med 1 januari 2020. Aktiveringsmodellen inverkar fortfarande på de arbetslöshetsförmåner som uppkommit under 2019, även om förmånen betalas ut först 2020. Förmånen betalas ut till normalt belopp från och med 1 januari 2020 om den tidigare har sänkts på grund av aktiveringsmodellen.

Avskaffandet av aktiveringsmodellen påverkar inte andra villkor för arbetslöshetsförmåner. Om arbetslösheten fortsätter, måste den arbetslösa fortsättningsvis anmäla arbetsdagar, arbetstimmar och deltagande i sysselsättningsfrämjande service till AMS. Ändringen gäller inte självrisktiden, som bevaras som 5 dagar lång.