Mina e-tjänster

Translate this page

Please note that if you use Google to translate this page, AMS cannot guarantee the accuracy of the translation.

Genom våra e-tjänster Arbetsmarknadsservice och Arbetslöshetsförmåner kan du enkelt utföra dina ärenden när som helst och var som helst:

1. I Mina e-tjänster – ARBETSMARKNADSSERVICE kan du

  • anmäla dig som arbetssökande
  • ändra din jobbsökning
  • titta på dina uppgifter
  • avsluta jobbsökningen
  • ansöka till kurs anordnad av AMS

Logga in i Mina e-tjänster - Arbetsmarknadsservice

Om du inte har bankkoder eller chipförsett ID-kort kan du anmäla dig som arbetssökande endast genom ett personligt besök till AMS.

2. I Mina e-tjänster – ARBETSLÖSHETSFÖRMÅNER kan du som inte har rätt till arbetslöshetsförmåner från din arbetslöshetskassa

  • ansöka om arbetslöshetsförmåner samt
  • redovisa din arbetslöshetstid.

När du väljer att ansöka om arbetslöshetsförmåner i e-tjänsten ska du även redovisa din arbetslöshetstid i e-tjänsten.

Tänk på! Din första ansökan om arbetslöshetsförmån kan du lämna in först när du varit anmäld som arbetslös i 2 veckor. Om du arbetat under tiden du redovisat din arbetslöshetstid lämnar du in ansökan efter 4 veckor.

Logga in i Mina e-tjänster - Arbetslöshetsförmåner