Mina e-tjänster

Translate this page

Please note that if you use Google to translate this page, AMS cannot guarantee the accuracy of the translation.

Genom våra olika e-tjänster Arbetsmarknadsservice och Arbetslöshetsförmåner kan du enkelt utföra dina ärenden när som helst och var som helst:

1. I Mina e-tjänster – ARBETSMARKNADSSERVICE kan du

  • anmäla dig som arbetssökande
  • ändra din jobbsökning
  • titta på dina uppgifter
  • avsluta jobbsökningen
  • ansöka till kurs anordnad av AMS

Logga in i Mina e-tjänster - Arbetsmarknadsservice

Om du inte har bankkoder eller chipförsett ID-kort kan du anmäla dig som arbetssökande endast genom ett personligt besök till AMS.

2. I Mina e-tjänster – ARBETSLÖSHETSFÖRMÅNER kan du

  • ansöka om arbetslöshetsförmåner
  • redovisa din arbetslöshetstid

Gäller enbart dig som inte har rätt till arbetslöshetsförmåner från din arbetslöshetskassa.

Tänk på! Din första ansökan om arbetslöshetsförmån kan du lämna in först när du varit anmäld som arbetslös i 2 veckor. Om du arbetat under tiden du redovisat din arbetslöshetstid lämnar du in ansökan efter 4 veckor.

Logga in i Mina e-tjänster - Arbetslöshetsförmåner