Kurspaket, arbetsmaskiner och yrkessäkerhet - kursnummer 700220

KURSPAKET ARBETSMASKINER OCH YRKESSÄKERHET – kursnummer 700220

Denna kurs är för dig som vill ha behörighet att använda olika typer av arbetsmaskiner, är minst 18 år och anmäld som arbetssökande vid AMS.

Datum och plats

Kursen startar 13 september och slutar 24 september 2021. 
Ålands yrkesgymnasium, teknik, Neptunigatan 19, Mariehamn.

Kursinnehåll

  • Grundkurs i arbetssäkerhet
  • Heta arbeten
  • Grundkurs i lift med inslag av fallskydd
  • Truck AB
  • Första hjälp
  • Health-up/välmående på arbetsplatsen

Arbetssätt

Under kurserna kommer vi att gå igenom både teoretiskt material i klass men också praktiska övningar. I flera av kurserna ingår det prov som man måste få godkänt i för att få rätt att utöva de praktiska delarna.

Ansökan

Ansök via e-tjänsten
eller genom att fylla i blanketten Kursansökan och lämna den till AMS.

Sista ansökningsdag är 27 augusti 2021 klockan 15:00.

Vid frågor kontakta

Ålands yrkesgymnasium (kursinnehåll)
Marica Eliasson, 018-536 506, marica.eliasson@gymnasium.ax

AMS (ansökan)
Jonas Sommarhed, 018-25 113, jonas.sommarhed@ams-aland.fi

Sonja Lindeman, 018-25 115, sonja.lindeman@ams-aland.fi