Kurs inom naturturism - kursnummer 696138

Kursen passar för dig som är nyfiken på Ålands natur och kultur och som tycker om friluftsliv. Kursen riktar sig till dig som är minst 18 år och anmäld som arbetssökande vid AMS.

Datum och plats

11 januari - 30 april 2021, heltidsstudier (16 veckor)

Ålands folkhögskola, Folkhögskolevägen 41, Pålsböle

Arbetssätt

Kursen ger dig gedigna kunskaper om Ålands miljö, kultur och turistattraktioner, kunskaper som är viktiga för den som tänker ta emot, leda och guida turistgrupper på Åland. Dessutom får du praktiska kunskaper om hur man rör sig och vistas i den åländska naturen med kunnande, respekt och ödmjukhet, samt får prova på olika former av naturaktiviteter som passar för mindre turistgrupper på Åland, t ex paddling, långfärdsskridskoåkning, cykling och vandring. Kursen är praktiskt orienterad och förlagd huvudsakligen ute i fält.

I tillägg ingår undervisning i marknadsföring, layout och webbdesign samt företagande.

Under kursen kommer du att göra ett eget handlett projekt, där du utvecklar och presenterar en egen idésatsning inom naturturism.

Skolan erbjuder också karriärcoachningstillfällen samt språkstödstimmar vid behov.

Kursinnehåll

 • Friluftsliv 
  I kursen ingår friluftsaktiviteter. Stor del av kursen är praktisk där det ges möjlighet att prova på olika typer av friluftsliv som är lämpligt på Åland, som t ex paddling, långfärdsskridskor, cykling och vandring. Vi går även igenom säkerhetsplanering och vilket ansvar personer har som ordnar kringaktiviteter.

 • Ålands natur och miljö
  Kursen ger kunskap om Ålands geografi, geologi, klimat, växtlighet, olika biotoper, fauna och flora, naturskydd, allemansrätten, fornlämningar och olika historiska platser som man kan besöka. Under kursen kommer det att göras temavandringar längs vandringsleder och besök till olika biotoper och naturskyddsområden.

 • Ålandskunskap – historia, samhälle och kultur
  Kursen ger grundläggande kunskaper om Ålands historia och självstyrelse. Undervisning ges dels i föreläsningsform, genom diskussioner, arbeten och upplevelser. Den åländska kulturen inom områden som konst/litteratur/hantverk/mat mm bekantar vi oss med genom gästföreläsare, litteraturstudier och skapande av eget material till portfolion.

 • Byggnationer
  Praktisk kurs med olika byggnationer; tillfälliga- och permanenta lägeranläggningar.

 • Marknadsföring
  Grundkurs i visuell marknadsföring och bildretorik. Att förstå hur bild, text, tal, ljud och grafisk form samverkar i olika medier. Regler kring bildanvändning och copyright.

 • Layout
  Kursen består av grundläggande digital bild- och textbehandling i programmen Adobe InDesign, Illustrator och Photoshop.

 • Webbdesign
  Grundläggande principer för grafisk design på webben och en titt på olika webblösningar.
 • Personlig karriärcoaching, 3 tillfällen/deltagare
  Individuell karriärcoachning. En strukturerad metod för kartläggning av personliga värderingar, intressen, kunskapsområden och erfarenheter används. Metoden jobbar med insikt inåt och planering framåt.

Bedömning/intyg

Folkhögskolan utfärdar inga betyg utan ger intyg över godkända kurser. Du har närvaroplikt (minst 85 % per kurs). För att få ett intyg måste du vara godkänd i kurserna. För godkänd kurs krävs aktiv närvaro och utförda kursuppgifter innan bedömning fastställs.

Ansökan

Ansök via e-tjänsten
eller genom att fylla i blanketten Kursansökan och lämna den till AMS.

Sista ansökningsdag är måndag 21 december 2020 klockan 15.00.

Vid frågor kontakta

Ålands folkhögskola (kursinnehåll)
Andy Horner, andy.horner@folkis.ax

AMS (ansökan)
Sofie Henriksson, 018-25 127, sofie.henriksson@ams-aland.fi

Ritva Lönnqvist, 018-25 124, ritva.lonnqvist@ams-aland.fi