Kurs för HR-koordinator (skötsel av personalärenden)

Vill du lära dig hantera personalärenden och arbeta med HR? Genom denna kurs får du en heltäckande bild av HR-området och förstår HR:s roll i organisationen. Inga grundkunskaper behövs. Utbildningen riktar sig till dig som är minst 18 år och anmäld som arbetssökande vid AMS.

Datum och plats

10 oktober-16 december 2022 (10 veckor)

I studierna ingår närstudiedagar, studiedagar på distans och självstudier (nätkurs och uppgifter) samt regelbundna workshoptillfällen med handledare.

Ålands Näringsliv (närstudiedagarna), Nygatan 6, Mariehamn.

Kursinnehåll

  • Personaladministration
  • Rekrytering och introduktion, kompetensutveckling
  • Anställningsförhållande, arbetslagstiftning
  • Personalrapportering och siffror
  • Avlöning och belöning
  • Välbefinnande i arbetet -kortutbildning.

Arbetssätt

  • Föreläsningar, grupp- och pararbeten, uppgifter, praktiska case-övningar och handledning.
  • Deltagarna behöver ha en dator för att kunna delta i studiedagarna på distans, utföra närstudier och uppgifter
  • Deltagarna erhåller efter fullföljd kurs: Kursintyg och Arbetarskyddscentralens Välbefinnande i arbetet-kort

Ansökan

Ansök via e-tjänsten eller genom att fylla i blanketten Kursansökan och lämna den till AMS. Kursanmälan öppnar inom kort.

Vid frågor kontakta

Rastor-instituutti (kursinnehåll)

Majvor Tillander, majvor.tillander@rastorinst.fi

AMS (ansökan)