Kurs i digital marknadsföring och grunder i webbdesign - kursnummer 697002

En kurs för dig som vill lära dig grunderna i eller uppdatera gamla kunskaper i marknadsföring på nätet och enkel webbdesign. Kursen riktar sig till dig som är minst 18 år och anmäld som arbetssökande vid AMS. För att delta i kursen är tillräckliga kunskaper i svenska ett krav, se mer under SFI.

Datum och plats

Kursen pågår 8–19 mars 2021 och innehåller 60 lektioner fördelade på 6 lektioner per dag.

Ålands Folkhögskola, Folkhögskolevägen 41, 223 10 Pålsböle

Kursinnehåll

Digital marknadsföring, 30 lektioner
Introduktion till skolans kommunikationsplattform Wilma. Marknadsföring på webben inklusive sociala medier, vilka kanaler är användbara och vad behöver man tänka på?

Webbdesign, 30 lektioner
Grundkurs i hemsidestillverkning. Vad behöver man tänka på? Webbdesign med webbaserade verktyg (t.ex. Wix, Wordpress)

Om du har ett annat modersmål än svenska

SFI, 2 lektioner per vecka
Undervisningen i svenska utgår från deltagarnas språknivå. Undervisningen sker i grupp och i nära samråd med övriga lärare för att kunna stötta deltagarnas inlärning i de olika områdena. Undervisningen går ut på att utveckla förmågan att läsa och förstå skriven text, kunna producera egen text. Utveckla förmågan att förstå muntliga anvisningar och skapa egna, att förstå det talade språket genom att lyssna och tala.

Bedömning

För godkänd kurs gäller slutförda uppgifter i respektive del.

Ansökan

Ansök via e-tjänsten
eller genom att fylla i blanketten ”Kursansökan” och lämna den till AMS.

Sista ansökningsdag är fredag den 12 februari 2021, klockan 15:00.

Vid frågor kontakta

Ålands folkhögskola (kursinnehåll)

Ålands folkhögskola, Peter Bergström: peter.bergstrom@folkis.ax

AMS (ansökan)
Linda Strandenholm, 018–255 38, linda.strandenholm@ams-aland.fi
Sarah Wester, 018–255 37, sarah.wester@ams-aland.fi