Vägledande kurs för vuxna

Translate this page

Please note that if you use Google to translate this page, AMS cannot guarantee the accuracy of the translation.

Kurs nr 676074

Målgrupp
Kursen riktar sig till dig som är vuxen (25 år och uppåt) arbetslös arbetssökande och registrerad hos AMS. Målsättningen är att du ska få kunskap om och redskap för arbetssökning samt lära dig marknadsföra dig själv.

 • Kursen är 3 veckor lång
 • Möjlighet till behörighetspass/ -kort

Kursdatum             
22.1 – 9.2.2018, måndag-fredag kl. 9-15

Plats och utbildare
Ålands yrkesgymnasium, Neptunigatan 19, Mariehamn

Kursinnehåll

 • Kartläggning av det egna kunnandet, den egna motivationen samt framtidsplaner
 • Karriärplanering, arbetslivskontakter
 • Uppgörande av personlig handlingsplan
 • Information om bland annat företagande, studiefinansiering och ekonomisk rådgivning
 • Självkänsla, egna styrkor och möjligheter
 • Information om olika utbildningar, läroavtal och yrken
 • Studiebesök till skolor och arbetsplatser
 • Hjälp med ansökan till utbildningar
 • Jobbsökningens ABC (CV, ansökan, anställningsintervju med mera)
 • Uppgörande av fortsättningsplan om behov finns
 • Handledning individuellt och i grupp
   

Arbetssätt
Föreläsningar, studie- och företagsbesök, grupparbeten, handledning enskilt och i grupp.
Kursdeltagarna har tillgång till datorer under lektionstid.

Ansökan
Sista ansökningsdag 8 januari 2018.

Ansökan lämnas till AMS.

Ansökningsblankett finns på www.ams.ax eller kan hämtas hos AMS, Elverksgatan5.
AMS har stängt 11-13.12.2017 på grund av flytt.
Från 14.12.2017 hämtas ansökningsblanketten från AMS nya adress Nygatan 5.

Vid frågor kontakta:

Ålands yrkesgymnasium (kursinnehåll)
Jennika Kullman, tfn växel 018 – 53 25 80,
jennika.kullman@gymnasium.ax

AMS (ansökan)
Sonja Signell, tfn 018 – 25127,
sonja.signell@ams-aland.fi

Anette Mäki, tfn 018 – 25115,
anette.maki@ams-aland.fi

Infoblad Vägledande kurs för vuxna .pdf