Vägledande kurs för inflyttade

Translate this page

Please note that if you use Google to translate this page, AMS cannot guarantee the accuracy of the translation.

Kurs nr 677105

Målgrupp
Kursen riktar sig till dig som har ett icke-nordiskt språk som modersmål och som är anmäld som arbetssökande hos AMS. Målsättningen är att du ska få kunskap om och redskap för arbetssökning samt lära dig att marknadsföra dig själv.

 • Kursen är 5 veckor lång, varav 1 vecka praktik

 • Möjlighet till behörighetspass/ -kort

Kursdatum
12.2-16.3.2018, måndag-fredag klockan 9-15

Plats och utbildare
Ålands yrkesgymnasium, Neptunigatan 19, Mariehamn

Kursinnehåll

 • Kartläggning av det egna kunnandet, den egna motivationen samt framtidsplaner

 • Karriärplanering, arbetslivskontakter

 • Uppgörande av personlig handlingsplan

 • Information om bland annat företagande, studiefinansiering och ekonomisk rådgivning

 • Självkänsla, egna styrkor och möjligheter

 • Information om utbildningar, läroavtal och yrken

 • Hjälp med ansökan till utbildningar

 • Jobbsökningens ABC (CV, ansökan, anställningsintervju med mera)

 • Europass

 • Uppgörande av fortsättningsplan om behov finns

 • Handledning individuellt och i grupp

Arbetssätt
Föreläsningar, studie- och företagsbesök, praktik, grupparbeten, handledning enskilt och i grupp.
Kursdeltagarna har tillgång till datorer under lektionstid.

Ansökan
Ansökningsblankett finns på www.ams.ax eller kan hämtas hos AMS, Nygatan 5.
Sista ansökningsdag 29 januari 2018.
Ansökan lämnas till AMS.

Vid frågor vänligen kontakta:
Ålands yrkesgymnasium (kursinnehåll)
Jennika Kullman, tfn växel 018 – 53 25 80,
jennika.kullman@gymnasium.ax

AMS (ansökan)
Johan Tronestam, tfn 018 - 25534,
johan.tronestam@ams-aland.fi 
Carita Byman, tfn 018 – 25114,
carita.byman@ams-aland.fi

Infoblad Vägledande kurs för inflyttade.pdf