Vägledande kurs

Translate this page

Please note that if you use Google to translate this page, AMS cannot guarantee the accuracy of the translation.

Vägledande kurs – kursnummer 681624

Målgrupp och målsättning

Kursen riktar sig till dig som är 18 år eller äldre och som är anmäld som arbetslös arbetssökande vid AMS.

Efter att du genomfört kursen ska du ha kunskap och redskap för arbetssökning samt kunna marknadsföra dig själv och din kunskap till arbetsgivare.

Kursdatum

26.11-14.12.2018, måndag-fredag kl 9-15 (6 december är ledig dag)

Plats och utbildare

Ålands yrkesgymnasium, Neptunigatan 19, Mariehamn

Kursinnehåll

  • Kartläggning av det egna kunnandet, den egna motivationen samt framtidsplaner
  • Uppgörande av personlig handlingsplan
  • Information från bl.a. företagande och ekonomisk rådgivning
  • Självkänsla, egna styrkor och möjligheter
  • Information om olika utbildningar, läroavtal och hjälp med ansökan
  • Studiebesök till olika skolor och arbetsplatser
  • Hygienpass-kurs
  • Jobbsökningens ABC (CV, ansökan, anställningsintervju m.m.)
  • Uppgörande av fortsättningsplan om behov finns

Arbetssätt

Föreläsningar, studie- och företagsbesök, grupparbeten, handledning enskilt och i grupp. Kursdeltagarna har tillgång till egna datorer under lektionstid.

Ansökan

Sista ansökningsdag 22.11.2018 senast kl.15.00. Ansökan lämnas till AMS. Ansökningsblankett finns på www.ams.ax eller kan hämtas hos AMS, Nygatan 5.

Vid frågor vänligen kontakta:

Ålands yrkesgymnasium (kursinnehåll):
Fanny Eriksson, tfn 018-536 547, fanny.eriksson@gymnasium.ax

AMS (ansökan):
Madeleine Pettersson, tfn 018-25 102, madeleine.pettersson@ams-aland.fi

Anne Mattsson, tfn 018-25 119, anne.mattsson@ams-aland.fi

Infoblad Vägledande kurs .pdf