Utbildning: Assistent till personer med funktionsnedsättning

Translate this page

Please note that if you use Google to translate this page, AMS cannot guarantee the accuracy of the translation.

Grundläggande utbildning i att assistera klienter

Utbildningen riktar sig till personer som är anmälda som arbetslösa arbetssökande vid Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet (AMS).  Målsättningen är att ge deltagarna grundkunskaper för att arbeta som assistent till personer med funktionsnedsättning.

Kursdatum

2.10-13.12.2018, heltidsstudier
(ledigt höstlov 19-20.10, självständighetsdag 6.12)

Kursupplägg och arbetssätt

  • Utbildningen bygger på examensdelen Assisterande av klienter som ingår i Grundexamen i hemarbets- och rengöringsservice. Krav på yrkesskicklighet och bedömningskriterier är fastställda av utbildningsstyrelsen i Finland.
  • 10 veckor lång utbildning som består av närstudier, handledning och arbetsförlagd praktik (lärande i arbete). Praktikplats ordnas av skolan.
  • Examination sker genom yrkesprov.

Kursinnehåll

  • Planera sitt eget arbete enligt serviceavtalet och klientens önskemål och behov
  • Agera tillsammans med klienter i olika åldrar och med varierande funktionsförmåga och beakta deras servicebehov när det gäller assistans
  • Assistera klienten i de dagliga aktiviteterna i dennas hem
  • Planera och anordna stimulerande verksamhet i hemmets utrymmen för klienter i olika åldrar och med olika slags funktionsförmåga
  • Iaktta arbets- och klientsäkerhet
  • Utvärdera sin egen verksamhet
  • Kompetens för hygienpass

Krav på hälsa

Vaccinationskrav enligt nationell smittskyddslag, behovet av eventuella vacciner utreds av skolan efter antagning.

Utbildningen anordnas i enlighet med SORA-lagstiftningen där det ingår krav på hälsotillstånd.

Studerande som antagits till utbildningen ska visa upp ett utdrag ur straffregistret inför praktiken.

Plats och utbildare

Ålands yrkesgymnasium, Mariehamn

Ansökan

Sista ansökningsdag 18.09.2018 före kl. 15.00. Ansökan lämnas till AMS.

Ansökningsblankett finns under Blanketter eller kan hämtas hos AMS, Nygatan 5, Mariehamn.

Vid frågor vänligen kontakta:

AMS (ansökan):
Anne Mattsson tfn 018-25119 eller Madeleine Pettersson tfn 018-25102

Ålands yrkesgymnasium (kursinnehåll):
Jonas Gripenberg
 

Infoblad Grundläggande utbildning i att assistera klienter .pdf