Praktik i Bryssel: en internationell språngbräda för din karriär - 14 juni på Alandica

Translate this page

Please note that if you use Google to translate this page, AMS cannot guarantee the accuracy of the translation.

Två gånger per år erbjuder Ålands landskapsregering högskolepraktik hos specialrådgivaren i Bryssel. Praktiken är en möjlighet för åländska studenter att knyta kontakter med landskapsregeringen och samtidigt få praktisk erfarenhet om hur Åland arbetar inom EU.

Programpunkt under Alandica Debatt

Som en del av AlandicaDebatt kommer landskapsregeringens specialrådgivare i Bryssel och ett antal tidigare högskolepraktikanter som just nu befinner sig i slutet av sina studier och i arbetslivet berätta om sina erfarenheter från praktiken, vilka kompetenser de utvecklat och hur praktiken hjälpt dem i deras fortsatta arbetskarriär. 

Detta är ett utmärkt tillfälle för dig som befinner sig i slutet av gymnasiestudierna eller studerar på universitetsnivå att få veta mera om högskolepraktiken i Bryssel och på vilket sätt den kan bidra till din framtida karriär!

14 juni klockan 10.00, Alandica