Pensionsstöd för äldre långtidsarbetslösa

Translate this page

Please note that if you use Google to translate this page, AMS cannot guarantee the accuracy of the translation.

Pensionsstödet utvidgas 1.10.2019 till att gälla också personer som:

  • bor i Finland
  • är född före 1.9.1958, dvs. som har fyllt 60 år före 1.9.2018
  • är under 65 år
  • har haft rätt till arbetsmarknadsstöd 31.8.2018 och
  • under perioden 1.9.2012–31.8.2018 har fått arbetsmarknadsstöd i minst 1 250 dagar eller arbetslöshetsdagpenning för den maximala tiden och ytterligare arbetsmarknadsstöd i minst 750 dagar.

Läs mer om pensionsstöd på FPA.