Kurs inom servering och kassatjänst

Translate this page

Please note that if you use Google to translate this page, AMS cannot guarantee the accuracy of the translation.

Kursnummer 677619

Målgrupp
Kursen riktar sig till vuxna (18 år och uppåt) som är anmälda som arbetslösa arbetssökande på AMS. Målsättningen är att du ska få grundläggande kunskaper inom servering och kassatjänst. Deltagarna får kompetenshöjande pass för arbetssökning inom branschen.

 • Heltidsstudier 4 veckor
 • Möjlighet till hygien- och serveringspass

Kursdatum
19.3–17.4.2018 (påskledighet 30.3–2.4)

Plats och utbildare
Ålands yrkesgymnasium, Strandgatan 1, Mariehamn

Kursinnehåll

 • Introduktion                   
 • Branschkunskap
 • Konsten att bära
 • Uppdukningens grunder
 • Serveringsmetoder
 • Kundbetjäning
 • Kassa- och försäljningsteknik
 • Betalningsmedel
 • Receptgenomgång
 • Arbete i kök
 • Specialkoster
 • Redskapslära

Arbetssätt
Föreläsningar, grupparbeten, instuderingsuppgifter, praktiska övningar, produktion, handledning och studiebesök.
Kursdeltagarna har tillgång till datorer under vissa lektioner. Undervisningsspråket är svenska.

Ansökan
Ansökningsblankett finns på www.ams.ax eller kan hämtas hos AMS, Nygatan 5.
Du kan också ansöka via webben Mina e-tjänster - ARBETSMARKNADSSERVICE
Sista ansökningsdag 5.3.2018 kl.15.00.
Ansökan lämnas till AMS.

Vid frågor kontakta:
AMS (ansökan)
Ritva Lönnqvist, tfn 018 - 25124,
ritva.lonnqvist@ams-aland.fi
Anette Mäki, tfn 018 - 25115,
anette.maki@ams-aland.fi

Ålands yrkesgymnasium (kursinnehåll)
Jennika Kullman, tfn växel 018 - 532580,
jennika.kullman@gymnasium.ax

Infoblad Kurs inom servering och kassatjänst.pdf