Kurs inom matlagning och köksarbete

Translate this page

Please note that if you use Google to translate this page, AMS cannot guarantee the accuracy of the translation.

Kurs inom matlagning och köksarbete- kursnr. 681479

Målgrupp

Kursen riktar sig till vuxna (18 år och uppåt) som är anmälda som arbetslösa arbetssökande på AMS. Målsättningen är att deltagarna ska få grundläggande kunskaper inom matlagning och köksarbete. Deltagarna får kompetenshöjande pass för arbetssökning inom branschen.

Kursdatum

5.11 - 23.11.2018 (3 veckor)

Plats och utbildare

Ålands gymnasium, Strandgatan 1, Mariehamn.

Kursplan

 • Introduktion
 • Branschkunskap, att omsätta teori till praktik
 • Service och kundkontakt
 • Näringslära
 • Specialkost
 • Näringsrekommendationer
 • Måltidssammansättning
 • Redskapslära
 • Livsmedelskunskap
 • Grunder i matlagning
 • Möjlighet till hygien- och serveringspass

Arbetssätt

Föreläsningar, grupparbeten, instuderingsuppgifter, praktiska övningar, produktion, handledning och avsmakningar. Kursdeltagarna har tillgång till datorer under vissa lektioner.

Ansökan

Sista ansökningsdag 22 oktober 2018 klockan 15.00.
Ansökningsblankett finns på www.ams.ax eller kan hämtas hos AMS, Nygatan 5, Mariehamn.
Ansökan inlämnas till AMS.

Vid frågor kontakta

AMS (ansökan)
Ann-Catrin Johans, tfn 018- 25122, ann-catrin.johans@ams-aland.fi
Sarina Bäckman, tfn 018- 25109, sarina.backman@ams-aland.fi

Ålands yrkesgymnasium (kursinnehåll)
Marika Kvarnström, tfn 018-536 657, marika.kvarnstrom@gymnasium.ax

 

Infoblad Kurs inom matlagning och köksarbete