Kurs i digitalt arbetssökande

Translate this page

Please note that if you use Google to translate this page, AMS cannot guarantee the accuracy of the translation.

Kurs i digitalt arbetssökande – kursnr 681309

Kursen riktar sig till personer som är anmälda som arbetslösa arbetssökande vid Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet (AMS). Målsättningen är att deltagarna ska få en grundläggande digital kompetens för arbetssökning. Deltagarna får kännedom om och kunskap att använda sig av digitala plattformar i syfte att söka och finna arbete.

Kursdatum

29.10-2.11.2018

Kursupplägg och arbetssätt

  • Föreläsningar
  • Studie-och företagsbesök
  • Grupparbeten
  • Handledning enskilt och i grupp
  • Kursdeltagarna har tillgång till egna datorer under lektionstid

Kursinnehåll

  • Använda digitala plattformar för arbetssökning
  • Digitala arbetsannonser
  • Elektronisk arbetsansökan
  • Marknadsföra sig i digitala forum
  • Cv och ansökningsbrev

Plats och utbildare

Ålands yrkesgymnasium, Mariehamn

Ansökan

Sista ansökningsdag 15.10.2018 före kl.15.00. Ansökan lämnas till AMS.

Ansökningsblankett finns på www.ams.ax eller kan hämtas hos AMS, Nygatan 5, Mariehamn.

 

Vid frågor vänligen kontakta

AMS (ansökan)
Sofie Henriksson, tfn 018-25127, sofie.henriksson@ams-aland.fi eller
Ritva Lönnqvist, tfn 018-25124, ritva.lonnqvist@ams-aland.fi

Ålands yrkesgymnasium (kursinnehåll):
Fanny Eriksson, tfn 018-536 574, fanny.eriksson@gymnasium.ax

Infoblad Kurs i digitalt arbetssökande