Du som ansöker om grunddagpenning eller arbetsmarknadsstöd

Translate this page

Please note that if you use Google to translate this page, AMS cannot guarantee the accuracy of the translation.

Handläggningstiden för NYA ansökningar är för närvarande 4 veckor från att vi mottagit din ansökan om arbetslöshetsdagpenning.

Handläggningstiden gäller för kompletta ansökningar, ofullständig ansökan förlänger handläggningstiden.