Arbetsmarknadsbarometern 2018

Translate this page

Please note that if you use Google to translate this page, AMS cannot guarantee the accuracy of the translation.

Ålands statistik- och utredningsbyrå har gett ut Arbetsmarknadsbarometern 2018. Rapporten belyser behovet av arbetskraft och arbetskraftens utveckling på Åland för ett år framåt. Fjolårets starka optimism inom näringslivet har dämpats och vi ser i år mer återhållsamma förväntningar på det kommande året i de flesta branscher. I år motsvarar behovet 681 årsverken eller 5,8 procent av arbetsstyrkan, att jämföra med 772 årsverken (6,6 procent) för ett år sedan.

Exempel på yrkesgrupper som fortfarande är efterfrågade är butikspersonal, kundtjänstpersonal, processarbetare, närvårdare och annan vårdpersonal, kockar och yrkeschaufförer. Ett fortsatt högt antal pensioneringar tillsammans med varierande tillväxtförväntningar inom näringslivet  håller rekryteringsförväntningarna uppe trots den försiktiga nettotillväxten.

Hela rapporten kan du läsa här: Arbetsmarknadsbarometern 2018