Arbetsmarknadsbarometern 2017

Translate this page

Please note that if you use Google to translate this page, AMS cannot guarantee the accuracy of the translation.

Ålands statistik- och utredningsbyrå har gett ut Arbetsmarknadsbarometern 2017. Rapporten belyser behovet av arbetskraft och arbetskraftens utveckling på Åland för ett år framåt. Under 2017-2018 förväntas antalet heltidsjobb öka med 159 stycken så att det totala rekryteringsbehovet skulle uppgå till 772 helårsverken. 

Exempel på yrkesgrupper som kommer att vara efterfrågade är butikspersonal, kundtjänstpersonal, specialister inom IKT, processarbetare, kockar, jurister, bagare, poliser, socialarbetare, närvårdare och yrkeschaufförer. Med anledning av en viss förväntad tillväxt och på grund av höga pensionsavgångar hålls rekryteringsbehovet uppe även fortsättningsvis.

Hela rapporten kan du läsa här: Arbetsmarknadsbarometern 2017