Arbetslöshetsredovisningar till AMS under december 2017

Translate this page

Please note that if you use Google to translate this page, AMS cannot guarantee the accuracy of the translation.

Med anledning av helgdagarna i december 2017 ändras tiderna för inlämning av arbetslöshetsredovisningar enligt följande:

  • för utbetalning fredag 8.12 skall redovisningen lämnas in före kl. 15.00 torsdag 30.11
  • för utbetalning fredag 22.12 skall redovisningen lämnas in före kl. 15.00 fredag 15.12
  • för utbetalning fredag 29.12 skall redovisningen lämnas in före kl. 15.00 onsdag 20.12
  • för utbetalning fredag 5.1.2018 skall redovisningen lämna in före kl. 15.00 torsdag 28.12

Redovisning görs normalt retroaktivt för minst fyra veckor eller månadsvis.
Under tiden ovan är det okej att korta ner redovisningsperioden, men minst tre veckor måste finnas redovisade.