Vik. socialarbetare

Translate this page

Please note that if you use Google to translate this page, AMS cannot guarantee the accuracy of the translation.

Moderskapsvikariat som SOCIALARBETARE till det gemensamma socialkansliet för Finström och Geta.

På socialkansliet arbetar socialchef, socialarbetare och familjearbetare.

Socialarbetare arbetar tillsammans med socialchefen och familjearbetarna i barnskyddsteamet. Vi erbjuder en bra arbetsgemenskap. Vi önskar att sökande har god förmåga till växelverkan och samarbete och kan arbeta självständigt. Din huvudsakliga uppgift består av barnskyddsarbete. Du har dessutom möjlighet att enligt eget intresse arbeta med vuxensocialarbete.

Behörighetskrav: socialarbetare (enligt FFS 804/92). Innan tillträde skall straffregisterutdrag uppvisas. Arbetet kräver körkort.