Tjänster inom Ålands yrkesgymnasium

Translate this page

Please note that if you use Google to translate this page, AMS cannot guarantee the accuracy of the translation.

Ålands gymnasium lediganslår följande tjänster med placering inom Ålands yrkesgymnasium för tiden 1.8.2019-31.7.2020, om inte annat anges.

Samhällsvetenskapligt, företagsekonomiskt och administrativt område:

1. Två TIMLÄRARE i företagsekonomiska ämnen, 100% av heltid

2. En TIMLÄRARE i företagsekonomiska ämnen, 80% av heltid

Naturvetenskapligt område:

3. En TIMLÄRARE i informations- och kommunikationsteknik, 100% av heltid

Turism-, kosthålls-, och ekonomibranschen:

4. En TIMLÄRARE i köksämnen (100%)

5. En TIMLÄRARE i köksämnen, integration (80%)

Närmare upplysningar om tjänsterna 1-5 ger biträdande rektor Anna-Lena Groos, (018) 536611

De tekniska områdena:

6. Två TIMLÄRARE inom byggbranschen

7. Två TIMLÄRARE inom maskin- och produktionsteknik

8. En TIMLÄRARE inom husteknik, meriterande är certifiering inom branschen

9. Ett LEKTORAT inom husteknik, tillsvidare (100%), meriterande är certifiering inom branschen

10. Två TIMLÄRARE inom bilbranschen

11. En TIMLÄRARE inom husteknik, kombinerat med timmar inom bilbranschen (minst 80 %)

12. En TIMLÄRARE inom de tekniska områdena och inom den yrkesinriktade specialundervisningen (minst 80 %)

Närmare upplysningar om tjänsterna 6-12 ger biträdande rektor Kim Gylling, 050 5575198

Hälsovård och välfärd:

13. Ett LEKTORAT i yrkesämnen, tillsvidare (100%). Undervisning inom pedagogisk verksamhet och handledning. Meriterande är erfarenhet av arbete med i första hand barn i skolåldern och i andra hand barn i daghemsåldern.

14. En LIA-SAMORDNARE (100%), kombinerat med att fungera som assistent/skolvärd

Närmare upplysningar om tjänsterna 13-14 ger biträdande rektor Erika Eriksson, (018) 536401

Yrkesinriktad specialundervisning:

Timläraren inom yrkesinriktad specialundervisning, undervisar både studerande inom yrkesträningen och inom yrkesinriktad specialundervisning samt har grupphandledaransvar och lärande i arbete ansvar. Meriterade är dokumenterat kunnande inom specialpedagogik.

15. En TIMLÄRARE inom restaurang- och cateringbranschen, kombinerat med timmar inom folkhögskolan

16. En TIMLÄRARE inom yrkesträningsprogrammet, meriterade är kunnande inom textilslöjd och hemvård

Närmare upplysningar om tjänsterna 15-16 ger rektor Gitte Holmström, (018) 536599

För lärare är årsarbetstiden 1624h. Lektorat tillsätts tillsvidare med prövotid fr.o.m. 1.8.2019 under förutsättning att innehavaren är behörig. De som utses till tjänsterna ska uppvisa utdrag ur straffregistret.

För mer information, besök gärna www.gymnasium.ax