Specialsakkunnig i barnomsorg

Translate this page

Please note that if you use Google to translate this page, AMS cannot guarantee the accuracy of the translation.

Ålands landskapsregering lediganslår en ordinarie tjänst som SPECIALSAKKUNNIG I BARNOMSORG vid utbildnings- och kulturavdelningen, utbildningsbyrån.

Till avdelningens övergripande förvaltning och verksamhetsområde hör utbildnings-, kultur-, arkiv-, biblioteks-, ungdoms- och idrottsfrågor samt musei- och kulturarvsärenden.

Vid utbildningsbyrån handläggs ärenden som gäller samarbetet mellan förundervisningen och grundskolan, grundskoleutbildningen, utbildningen på gymnasialstadiet, vuxenutbildningen, läroavtalsutbildningen, högskoleutbildningen samt fri bildning som förmedlas i skolform. Landskapsregeringen avser att överföra barnomsorgens ansvarsområde till utbildningsbyrån.

Till huvudsakliga arbetsuppgifter hör att handlägga, bereda och föredra ärenden vid utbildningsbyrån som gäller ledning, utveckling och tillsyn i enlighet med LF Nr 90/2016 enligt förmans anvisning och enligt kommande förordning.

Som specialsakkunnig kommer du att:

- huvudsakligen arbeta med utveckling och tillsyn av barnomsorg

- ingå i ett arbetslag där din spetskompetens stärker den samlade kunskapen

- aktivt bistå i framtagande av underlag för ny lagstiftning och nya styrdokument

- ha förmånen att delta i nordiskt utvecklingsarbete inom ditt område

Behörighetskrav för tjänsten är högre högskoleexamen med lämplig inriktning, erkänd av nationell utbildningsmyndighet samt god kännedom om utbildningsförvaltning.

Vi förväntar oss att du är utåtriktad och stresstålig. Dina personliga egenskaper bör bidra till ett gott samarbetsklimat i en organisation som arbetar resultatorienterat.

Grundlön för närvarande 3 327,09 euro per månad, med alla ålderstillägg 4 249,02 euro per månad samt ett allmänt tillägg om 121,24 euro per månad.

Läs om att arbeta på Ålands landskapsregering på www.regeringen.ax