Skolvärd

Translate this page

Please note that if you use Google to translate this page, AMS cannot guarantee the accuracy of the translation.

Högskolan på Åland lediganslår en ordinarie tjänst som SKOLVÄRD (vid Sjöfartsgymnasiet).

Till skolvärdens uppgifter hör att stödja och hjälpa studerande vid Sjöfartsgymnasiet som har behov av stöd. För att lyckas bra i sitt arbete behöver skolvärden samarbeta med lärare, studerandevårdsgrupp och övrig personal samt vara studiehandledaren behjälplig med olika uppgifter.

Skolvärden stödjer studerande i undervisningssituationen och även med skolarbetet efter lektionstid. Till skolvärdens ansvarsområden hör också att vara kontaktperson för de studerande som har eget boende på studieorten. Skolvärden deltar i studerandevårdsgruppen som medlem, deltar i läxhjälpen som stödperson, kontaktar studerande som är frånvarande och håller också extra omtentamenstillfällen.

Vi söker dej som är utåtriktad och tycker om att arbeta med människor. Du behöver också vara ansvarstagande och vara van att ta egna initiativ. Det är viktigt att du har en flexibel inställning till dina arbetsuppgifter, som kan variera vid behov, samt har god organisations-, kommunikations- och samarbetsförmåga.

Behörighetskrav för tjänsten är lämplig examen på gymnasienivå.

Lön: A 15 (1 994,13 - 2 513,10 euro)

Den som blir vald till tjänsten som skolvärd behöver uppvisa ett straffregisterutdrag.