Skolpsykolog

Translate this page

Please note that if you use Google to translate this page, AMS cannot guarantee the accuracy of the translation.

Norra Ålands högstadiedistrikt lediganslår en tjänst som SKOLPSYKOLOG, tillsvidare anställning.

NÅHD innefattar sex lågstadieskolor, ett gemensamt högstadium och 8 daghem i distriktets fem kommuner. Totalt finns i distriktet ca 800 barn i åldern 5-17 år. NÅHD har två skolpsykologtjänster.

Psykologerna arbetar i nära samarbete med distriktets två specialbarnträdgårdslärare och kurator. Psykologerna samarbetar även med bl.a. hälso- och sjukvården samt socialtjänsten.

Till arbetsuppgifterna hör psykologiska utredningar, handledning av kollegier och deltagande i enheternas elevvårdsarbete. Goda möjligheter finns att utveckla de egna arbetsuppgifterna och arbetsbilden. Lönen är konkurrenskraftig. NÅHD erbjuder dig en trevlig arbetsmiljö med en effektiv organisation som är i ständig utveckling.

Behörighetskravet är legitimerad psykolog och den som blir vald skall uppvisa hälsointyg och straffregisterutdrag.

Arbetstiden är 37,5h/vecka.

Tjänsten besätts omgående med 6 månaders prövotid.