Skolpsykolog

Translate this page

Please note that if you use Google to translate this page, AMS cannot guarantee the accuracy of the translation.

En tillsvidare tjänst som skolpsykolog lediganslås fr.o.m. 1.8.2018. Den uppgiftsbaserade lönen är 3900 euro/månad.

På tjänsterna och arbetsavtalen tillämpas maximal prövotid. Ansökan med CV och behörighetsintyg skall inlämnas senast den 30.5.2018 kl. 12.00

Den som blir vald skall lämna föreskrivet straffregisterutdrag och läkarintyg.