Sjukskötare

Translate this page

Please note that if you use Google to translate this page, AMS cannot guarantee the accuracy of the translation.

Ålands hälso- och sjukvård lediganslår ett vikariat som SJUKSKÖTARE på Barn-och ungdomskliniken, med aktuell placering på TREAT.

Behörighetskrav för vikariatet är legitimerad SJUKSKÖTARE (FFS 559/94)

Den som anställs på Barn- och ungdomskliniken skall uppvisa utdrag ur straffregistret enligt Landskapslag om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som skall arbeta med barn 3/2004. Utdrager får inte vara äldre än 6 månader.

Uppgiften kräver vaccinationsskydd i enlighet med 48 § i Lag om smittsamma sjukdomar (FFS 1227/2016)

Lönesättningen enligt landskapets tjänstekollektivavtal.