Sjukskötare

Translate this page

Please note that if you use Google to translate this page, AMS cannot guarantee the accuracy of the translation.

ÅHS lediganslår ett vikariat som SJUKSKÖTARE på Medicinpolikliniken, med aktuell placering vid Antikoagulansmottagningen.

Behörighetskrav för vikariatet är legitimerad sjukskötare (FFS 559/94)

Uppgiften kräver vaccinationsskydd i enlighet med 48 § i Lag om smittsamma sjukdomar (FFS 1227/2016)