Sjukskötare

Translate this page

Please note that if you use Google to translate this page, AMS cannot guarantee the accuracy of the translation.

ÅHS lediganslår en ordinarie tjänst som SJUKSKÖTARE vid Medicinpolikliniken med aktuell placering som cancersjukskötare.

Behörighetskrav för tjänsten är legitimerad sjukskötare (FFS 559/94)

Uppgiften kräver vaccinationsskydd i enlighet med 48 § i Lag om smittsamma sjukdomar (FFS 1227/2016)