Psykolog

Translate this page

Please note that if you use Google to translate this page, AMS cannot guarantee the accuracy of the translation.

Ålands hälso- och sjukvård (ÅHS) ansvarar för den offentliga hälso- och sjukvården på Åland och erbjuder allt från förebyggande vård till specialiserad sjukvård.

Primärvårdskliniken vid Ålands hälso- och sjukvård söker en ordinarie PSYKOLOG på BARNRÅDGIVNINGEN

Arbetsuppgifter:

Psykologen vid barnrådgivningen tar emot barn under skolåldern 0-6 år och deras familjer för att stöda barnets utveckling och stärka föräldrarnas kraftresurser.

Psykologiska bedömningar och basutredningar på primärvårdsnivå utförs. Psykologen ger konsultationer och stöd till barnrådgivningens hälsovårdare och läkare.

Teamarbete med barnomsorgens personal och med andra terapeuter är viktigt.

Uppgiften kräver vaccinationsskydd i enlighet med 48 § Lag om smittsamma sjukdomar (FFS 1227/2016).

Behörighetskrav: Legitimerad psykolog

Lön: Enligt avtal.

ÅHS hjälper vid behov med bostad.

För mera information om Ålands hälso- och sjukvård se http://www.ahs.ax.

För information om Åland och om att flytta till Åland se www.aland.ax och www.alandliving.ax.