Projektledare

Translate this page

Please note that if you use Google to translate this page, AMS cannot guarantee the accuracy of the translation.

Ålands motorklubb r.f. har för avsikt att anställa en företagsam och självgående person för projektering av trafiksäkerhetscentrum i Vessingsboda, Lemland under förutsättning att finansiering beviljas för tjänsten.

Till arbetsuppgifterna hör att utreda bl.a. förutsättningarna och finansieringen för byggandet av trafiksäkerhetscentret samt verksamhetsstruktur och utvecklingsmöjligheter. Övriga tillhörande uppgifter tilldelas projektledaren av föreningens styrelse.

Anställningstiden är till att börja med ett år fr.o.m. 15.2.2018 (eller enligt överenskommelse) med möjlig förlängning på två år. Arbetstiden uppskattas till 2 arbetsdagar/vecka.

ÅMK r.f. förbehåller sig rätten att fritt välja den mest lämpliga för tjänsten.