Planeringsingenjör

Translate this page

Please note that if you use Google to translate this page, AMS cannot guarantee the accuracy of the translation.

Planeringsingenjör vid Landskapets fastighetsverk

Fastighetsverket förvaltar landskapets byggnader. I vårt uppdrag ingår att leda nybyggnads- och renoveringsprojekt utgående från behov och önskemål hos hyresgästerna samt att upprätthålla byggnadernas skick genom planerat underhåll samt tillsyn och skötsel.

Arbetet som planeringsingenjör

Tyngdpunkten i uppdraget kommer att ligga på planering och ledning av mindre renoveringar och ombyggnader. Du ska kunna upprätta byggnadsritningar och -beskrivningar för t.ex. fönsterbyten, fasadrenoveringar, mindre ombyggnader, målningsarbeten o.dyl. Du genomför upphandlingar och följer upp arbetet under byggprocessen. Du har kontinuerligt kontakt med hyresgästerna och samarbetar med ingenjörer och driftstekniker. Till dina arbetsuppgifter hör även ansvar för det digitala ritningsmaterialet.

Utbildning och erfarenhet

Du bör ha byggnadsteknisk eller annan relevant utbildning. Du bör ha god erfarenhet av arbete i AutoCad. Erfarenhet av Revit räknas som merit.

Lön i enlighet med löneklass A22.