Överläkare inom reumatologi

Translate this page

Please note that if you use Google to translate this page, AMS cannot guarantee the accuracy of the translation.

Åland är ett svenskspråkigt självstyrt landskap i Finland med egen lagstiftning inom bl.a. hälsovårdens område. Åland har drygt 29 000 invånare. Ålands hälso- och sjukvård (ÅHS) ansvarar för den offentliga hälso- och sjukvården på Åland och erbjuder allt från förebyggande vård till specialiserad sjukvård.

Medicinkliniken vid Ålands hälso- och sjukvård söker en ÖVERLÄKARE INOM REUMATOLOGI.

Reumatologtjänsten är placerad på medicinpolikliniken som hör till medicinkliniken.

Vi söker dig som är specialistläkare och som kan arbeta både självständigt och i team. Verksamheten är etablerad och välfungerande. Vi erbjuder ett självständigt, spännande och inflytelserikt arbete inom reumatologi. Den sökande kan vara specialist i reumatologi men även specialist i inremedicin med intresse av reumatologi.

Tjänsten är heltid men deltid/halvtid eller andra former av tjänstgöring är också möjliga.

Vi ser framemot din medverkan i vår verksamhet på Åland.

Behörig för tjänsten är den som beviljats rätt av Valvira (tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården i Finland) att utöva specialistläkaryrket som legitimerad yrkesutbildad person.

Uppgiften kräver vaccinationsskydd i enlighet med 48 § Lag om smittsamma sjukdomar (FFS 1227/2016).

ÅHS hjälper vid behov med bostad.

För mera information om Ålands hälso- och sjukvård se www.ahs.ax

För information om Åland och om att flytta till Åland se www.aland.ax och www.alandliving.ax