Överläkare inom gynekologi och obstetrik

Translate this page

Please note that if you use Google to translate this page, AMS cannot guarantee the accuracy of the translation.

Ålands hälso- och sjukvård (ÅHS) ansvarar för den offentliga hälso- och sjukvården på Åland och erbjuder allt från förebyggande vård till specialiserad sjukvård.

Kvinnokliniken vid Ålands hälso- och sjukvård söker en ordinarie specialist inom gynekologi och förlossningsläkare med all round-kompetens.

Överläkare inom gynekologi och obstetrik

Inom kvinnosjukvården vid Ålands centralsjukhus bedrivs verksamhet dygnet runt med förlossning, BB och gynekologi. Jourverksamhet sker från hemmet. Vid kliniken finns fyra gynekologtjänster.

Inom obstetriken har vi hand om riskgraviditeter och förlossningspatienter förlöses från graviditetsvecka 34. Inom gynekologin utförs idag de flesta gynekologiska operationer. Samarbete sker med universitetssjukhuset i Åbo och Uppsala akademiska sjukhus. Vi har ca 300 förlossningar per år.

Vi erbjuder konkurrensmässig lön. Jourersättning enligt avtal. Arbetstiden är 38,25 h/vecka.

Inom ÅHS tillämpas generellt 6 månaders provanställning.

Uppgiften kräver vaccinationsskydd i enlighet med 48 § Lag om smittsamma sjukdomar (FFS 1227/2016).

Tillträde till tjänsten den 8 april 2019 eller senare.

ÅHS hjälper vid behov med bostad.

För mera information om Ålands hälso- och sjukvård se www.ahs.ax. För information om Åland och om att flytta till Åland se aland.ax och alandliving.ax