Näringsterapeut

Translate this page

Please note that if you use Google to translate this page, AMS cannot guarantee the accuracy of the translation.

Åland är ett svenskspråkigt självstyrt landskap i Finland med egen lagstiftning inom bl.a. hälsovårdens område. Åland har drygt 29 000 invånare. Ålands hälso- och sjukvård (ÅHS) ansvarar för den offentliga hälso- och sjukvården på Åland och erbjuder allt från förebyggande vård till specialiserad sjukvård.

Ålands hälso- och sjukvård söker en vikarierande NÄRINGSTERAPEUT för tiden 01.03-24.06.2019 med möjlighet till förlängning.

Arbetsuppgifter:

Som näringsterapeut vid Ålands hälso- och sjukvård arbetar du mot samtliga enheter. Arbetet innefattar främst utvecklings- och vårdavdelningsarbete med nutritionsbehandling för barn och vuxna med många olika diagnoser. I utvecklingsarbetet ansvarar du för att driva och initiera utvecklingsarbete inom nutritionsvård för hela organisationen, t.ex. för centralköket, primärvården, specialsjukvården, mottagningsverksamhet och vårdavdelningarna. I det kliniska arbetet ingår konsultationer, nutritionsbedömningar samt direkt patientarbete i form av patientsamtal och/eller samtal med anhöriga. Vanliga orsaker till dietistkontakt är t.ex. undernäring, ätstörning, ätsvårigheter, mag-tarmsjukdomar, njursjukdomar och cancer. Du ansvarar för fortbildning av sjukvårdspersonal inom nutrition, i form av interna utbildningar och föreläsningar, men även i form av handledning vid vårdavdelningarna och mottagningarna. Du har även ett tätt samarbete med barn- och ungdomskliniken gällande teamarbete vid ätstörningsenheten TREAT samt barn med ätsvårigheter mm. Vi ser gärna att du är mycket självständig, flexibel, utåtriktad, initiativtagande och engagerad.

Arbetstid: 38 h 45 min/vecka (heltid)

Behörighetskrav: Legitimerad näringsterapeut enligt Valvira.

Tillträde: Enligt överenskommelse.

Lön: Enligt avtal.

För mera information om Ålands hälso- och sjukvård se www.ahs.ax. För information om Åland och om att flytta till Åland se aland.ax och alandliving.ax. ÅHS hjälper vid behov med bostad.