Lokalvårdare

Translate this page

Please note that if you use Google to translate this page, AMS cannot guarantee the accuracy of the translation.

Lokalvårdare vid Björkdungens daghem i Hammarland. Viss möjlighet till variation av arbetstiden Arbetet sker dock under eftermiddagen.

Arbetet pågår 1.8.2018-1.9.2019. Deltidsarbete 41 %.