Lärare i klarinett, saxofon, oboe och fagott

Translate this page

Please note that if you use Google to translate this page, AMS cannot guarantee the accuracy of the translation.

Ålands musikinstitut lediganslår följande tjänst:

Ett vikariat som lärare i klarinett, saxofon, oboe och fagott 01.08.2018-31.07.2019 med en undervisningsskyldighet på 23 veckotimmar.

Behörighetskrav är lämplig högskoleexamen eller vid konservatorium avlagd examen på studielinjen för lärare vid musikläroanstalt.

Sökande kan komma att kallas till spel- och undervisningsprov samt intervju. Lön enligt gällande avtal.

Den som anställs skall innan tjänstgöringen påbörjas visa upp ett straffregisterutdrag enligt LL (2004:3) 3 §.