Lärare

Translate this page

Please note that if you use Google to translate this page, AMS cannot guarantee the accuracy of the translation.

Ålands musikinstitut lediganslår följande tjänster:

1. En ordinarie befattning som lärare med undervisningsskyldighet i elgitarr, elbas, gitarr samt ansvar för ensemblearbete inom pop, rock och jazz fr.o.m. 01.08.2018 med en undervisningsskyldighet på 23 veckotimmar.

2. En ordinarie befattning som lärare med undervisningsskyldighet i slagverk, trumset och ensembleledning fr.o.m. 01.08.2018 med en undervisningsskyldighet på 23 veckotimmar.

3. En ordinarie befattning som lärare med undervisningsskyldighet i musikteori, gehörslära samt övriga musikteoretiska ämnen fr.o.m. 01.08.2018 med en undervisningsskyldighet på 23 veckotimmar. Skolans arbetsmetoder förutsätter goda IT kunskaper.

Behörighetskrav är lämplig högskoleexamen eller vid konservatorium avlagd examen på studielinjen för lärare vid musikläroanstalt.

Sökande kan komma att kallas till spel- och undervisningsprov samt intervju. Tjänsten tillsätts ordinarie med 12 månaders provtjänstgöring.

Lön enligt gällande avtal.

Den som anställs skall innan tjänstgöringen påbörjas visa upp ett hälsointyg och ett straff registerutdrag enligt LL (2004:3) 3 §.