Laborant

Translate this page

Please note that if you use Google to translate this page, AMS cannot guarantee the accuracy of the translation.

Sommarvikarie till laboratoriet på Mariehamns stads reningsverk Lotsbroverket.

Laboranten skolas upp att sköta det dagliga arbetet med vattenanalyser, styrning av kemikaliedoseringsutrustning och kalibrering av mätinstrument. Laboranten utför analyser på avloppsvattnet och slammet med avseende på bl.a. fosfor, kväve, nitrat, ammonium, BOD, COD samt suspenderade partiklar. Vi har mätutrustning för bl.a. pH, syre, ammonium, nitrat och ss som ska kalibreras och kontrolleras. Alla analyser dokumenteras i dagliga rapporter. Vi värdesätter flexibilitet, noggrannhet och samarbetsförmåga. Arbetsspråket är svenska.

Arbetstid vardagar 07-16, fredag 07-14.15.

Lämplig bakgrund är t.ex. studerande som läser biologi, kemi, miljö eller andra lämpliga inriktningar. Erfarenhet av labbarbete är meriterande. Arbetsförhållande skulle pågå enligt ök från ca. mitten eller slutet av juni och ca 6-8 veckor framåt.