Informatiker

Translate this page

Please note that if you use Google to translate this page, AMS cannot guarantee the accuracy of the translation.

Högskolan på Åland lediganslår en ordinarie tjänst som INFORMATIKER.

Biblioteket vid Högskolan på Åland är integrerat i Mariehamns stadsbibliotek där informatikern jobbar i nära samarbete med högskolebibliotekets chef.

Till informatikerns arbetsuppgifter hör bland annat att tillsammans med bibliotekschefen fungera som kontaktbibliotekarie för högskolans utbildningsprogram och ansvara för biblioteksverksamheten vid Öppna högskolan.

Informatikern undervisar i informationssökning och handleder studerande under hela studietiden.

Till arbetsuppgifterna hör också att ansvara för högskolans tidskrifter och fjärrlån samt att tillsammans med bibliotekschefen ansvara för utveckling av högskolebibliotekets e-resurser och webbsidor. Till tjänsten hör även tjänstgöring i stadsbibliotekets information.

Vi söker dej som är serviceinriktad, noggrann och van att ta egna initiativ. Du behöver ha god organisations-, kommunikations- och samarbetsförmåga. Arbetet vid Högskolan är dynamiskt och arbetsmetoderna utvecklas kontinuerligt då nya IT-baserade lösningar tas i bruk, vilket betyder att du behöver vara intresserad av att utveckla dina arbetsuppgifter med de nya programmen som hjälpmedel.

Behörighetskrav för tjänsten är högskoleexamen i vilken ingår eller utöver vilken har avlagts minst 60 studiepoäng ämnesstudier inom biblioteks- och informationsvetenskap.

Lön: A 22 (2 834,52 - 3 586,36 euro).