Hälsocentraltandläkare

Translate this page

Please note that if you use Google to translate this page, AMS cannot guarantee the accuracy of the translation.

Åland är ett svenskspråkigt självstyrt landskap i Finland med egen lagstiftning inom bl.a. hälsovårdens område. Åland har cirka 29 000 invånare. Ålands hälso- och sjukvård (ÅHS) ansvarar för den offentliga hälso- och sjukvården på Åland och erbjuder allt från förebyggande vård till specialiserad sjukvård.

Tandvårdskliniken vid Ålands hälso- och sjukvård söker en HÄLSOCENTRALTANDLÄKARE

Tandvårdskliniken vid Ålands hälso- och sjukvård söker en tandläkare på heltid, med aktuell placering vid mottagningen i Godby och Mariehamn. Vi söker dig som med engagemang och energi kan ta hand om våra patienter på Åland. Arbetet innebär tandvård till barn och ungdomar samt till våra prioriterade grupper.

Behörighetskrav för tjänsten är legitimerad tandläkare. Tjänsten kan också komma att innebära tjänstgöring på mobil enhet i skärgården/institutionsboende. I tjänsten ingår också jourverksamhet.

Prövotid på 4 månader kan komma att tillämpas.

Lön enligt gällande avtal.

Du ska kunna utföra arbetet självständigt och du ska vara registrerad i Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården http://www.valvira.fi/se/

Uppgiften kräver vaccinationsskydd i enlighet med 48 § Lag om smittsamma sjukdomar (FFS 1227/2016).