Förmedlare

Translate this page

Please note that if you use Google to translate this page, AMS cannot guarantee the accuracy of the translation.

Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet lediganslår en tillfällig tjänst som FÖRMEDLARE.

Som förmedlare ansvarar du bland annat för arbetsförmedlingstjänster till enskilda och till arbetsgivare, kartläggning av och sysselsättningsplaner för arbetssökande, grundläggande arbetsmarknadsinformation, rekryteringsaktiviteter och arbetslivskontakter.

Behörighetskrav är slutförd treårig utbildning på gymnasialstadienivå eller annan lämplig utbildning.

Meriterande är erfarenhet av och kunskap om arbetslivet i bred bemärkelse, erfarenhet av liknande arbetsuppgifter, erfarenhet av arbete med människor med olika behov, erfarenhet av samverkan med andra parter såsom arbetsgivare, utbildningsanordnare, organisationer och myndigheter, god kunskap om den lokala arbetsmarknaden, god kunskap om utbildningsväsendet och kunskaper i andra språk än svenska.

Lön: 2 305,58 - 2 910,87 euro per månad beroende på erfarenhet.