Farmaceut

Translate this page

Please note that if you use Google to translate this page, AMS cannot guarantee the accuracy of the translation.

Åland är ett svenskspråkigt självstyrt landskap i Finland. Åland har cirka 29 000 invånare. Ålands hälso- och sjukvård (ÅHS) ansvarar för den offentliga hälso- och sjukvården på Åland och erbjuder allt från förebyggande vård till specialiserad sjukvård.

Ålands hälso- och sjukvård lediganslår på nytt ett moderskapsvikariat som FARMACEUT vid Sjukhusapoteket. Tillträde enligt överenskommelse, vikariatet är t.o.m. 30.11.2019 med möjlighet till förlängning. Sjukhusapoteket ansvarar för läkemedelsförsörjningen inom ÅHS. Då sjukhusapoteket är en liten enhet, med totalt 8 personer, kommer man att få delta i många olika arbetsuppgifter vilket gör arbetet omväxlande. Till arbetsuppgifterna hör även dosberedning av cytostatika. Som merit räknas arbete på sjukhusapotek/läkemedelscentral samt erfarenhet av läkemedelsberedning.

Behörighetskrav för vikariatet är legitimerad farmaceut. Lönesättning och arbetstid (38,75 tim/vecka) enligt avtal.