Familjedagvårdare

Translate this page

Please note that if you use Google to translate this page, AMS cannot guarantee the accuracy of the translation.

Lemlands kommun söker till barnomsorgen

FAMILJEDAGVÅRDARE på 25 % från 4.2.2019-30.6.2019 med chans till förlängning.

Arbetstiderna består av oregelbundna kvällar. Arbetstiden görs upp vartefter på basis av föräldrarnas arbetstider. Det är frågan om ett barn i vård. Barnet är 1 år gammalt.

Behörighetskrav: Lämplig person som är van vid arbete med barn.

Lön enligt avtal.

Innan tillträde måste straffregisterutdrag uppvisas.