Enhetsledare

Translate this page

Please note that if you use Google to translate this page, AMS cannot guarantee the accuracy of the translation.

Folkhälsan på Åland är en allmännyttig social- och hälsovårdsorganisation med hälsofrämjande verksamhet och serviceproduktion som sina kärnområden. Verksamheten är uppdelad i två aktiebolag, 16 lokalföreningar med ca 3.300 medlemmar samt landskapsföreningen Folkhälsan på Åland r.f som takorganisation.

Landskapsföreningen Folkhälsan på Åland r.f anställer en ENHETSLEDARE till Livsstilsenheten.

I arbetsuppgifterna ingår att initiera och utveckla hälsofrämjande insatser med tyngdpunkt på områdena för familjer och relationer samt fysisk aktivitet.

Enhetsledaren fungerar som förman och har det övergripande ansvaret för föreningens hälsofrämjande enhet med sju månadsanställda.

Erfarenhet av ledarskap och ekonomiska kunskaper är meriterande vid sidan av erfarenhet och utbildning kopplade till hälsofrämjande arbete.

Enhetsledaren är medlem i ledningsgruppen för Folkhälsan på Åland.

Tjänsten är en fast anställning på 100 %.