Elevassistent

Translate this page

Please note that if you use Google to translate this page, AMS cannot guarantee the accuracy of the translation.

Södra Ålands skoldistrikt lediganslår vid Träningsundervisningen

1.Ett tidsbundet arbetsavtal som elevassistent 23 h/vecka under tiden 13.08.2018-07.06.2019

2.Ett tidsbundet arbetsavtal som elevassistent 20 h/vecka under tiden 13.08.2018-07.06.2019

På arbetsavtalet tillämpas maximal prövotid. Den som blir vald skall lämna föreskrivet straffregisterutdrag och läkarintyg.

Ansökan med CV och behörighetsintyg skall inlämnas senast den 30.5.2018 kl. 12.00