Ekonomichef

Translate this page

Please note that if you use Google to translate this page, AMS cannot guarantee the accuracy of the translation.

Åland är ett svenskspråkigt, självstyrt ösamhälle med drygt 29 000 invånare med egen lagstiftningsrätt inom fler områden däribland till vissa delar även inom hälso- och sjukvården. Ålands hälso- och sjukvård (ÅHS) är en myndighet underställd Ålands landskapsregering med ansvar för den offentliga hälso- och sjukvården på Åland, allt från mödra- och barnhälsovård till olika former av specialsjukvård och vård i livets slutskede. ÅHS har ca 1000 anställda och en budgetram på ca 85 miljoner euro per år. Verksamheten omfattar både den direkta hälso- och sjukvården och stödverksamheter såsom administration och försörjning.

ÅHS söker nu en EKONOMICHEF för tillsvidareanställning.

Verksamheten

Visionen för verksamheten är att ÅHS ska framstå som en förebild genom vårdkvalitet, patientbemötande och en för samhället god totalekonomi. ÅHS ska även vara en arbetsplats där personalen känner sig motiverad i sina uppgifter. ÅHS erbjuder varje enskild ålänning högkvalitativ hälso- och sjukvård med egna och/eller samverkande resurser samt i samarbete med övriga samhällsfunktioner. Den omfattande service som ÅHS erbjuder ålänningarna och örikets besökare präglas av en människonära atmosfär där omtanke och kvalitet står i fokus. Samarbetet med sjukhus i Helsingfors, Åbo och Uppsala ger även patienter och medarbetare tillgång till nordisk toppkompetens.

Vid ÅHS finns:

Primärvård med hälsocentraler, hälso- och sjukvårdsmottagningar och hemsjukvård

Specialsjukvård som omfattar specialistmottagningar och vårdavdelningar vid Ålands centralsjukhus i Mariehamn

Tandvård

Förvaltning och administration

Verksamheten vid ÅHS är huvudsakligen koncentrerad till Mariehamn men finns representerad på landsbygden och i skärgården med en hälsocentral i Godby och hälso- och sjukvårdsmottagningar i de flesta kommuner. Tandvård finns förutom i Mariehamn också i Godby.

Tjänstebeskrivning

Som ekonomichef har du en nyckelroll i vidareutvecklingen av det förändringsarbete som redan har påbörjats i hela organisationen. I rollen ansvarar du för att ta fram nya riktlinjer för hur ekonomienheten ska utvecklas och moderniseras. För att lyckas krävs god förmåga att leda och entusiasmera sina medarbetare och att nå ut i hela organisationen. Man behöver ha integritet och vara tydlig och engagerad med stort eget driv. För att bli framgångsrik i rollen ska du som person trivas med att agera med fokus, målmedvetenhet, struktur och proaktivitet. Du förmår att lyfta blicken och tänka strategiskt samtidigt som du är insatt och kunnig i det operativa ekonomiarbetet. Som ekonomichef ansvarar du för att analysera kostnaderna i de olika verksamhetsdelarna som du sedan på ett tydligt sätt förmedlar till cheferna inom organisationen samt styrelsen som fattar beslut utifrån det underlag du presenterar. Ekonomichefen sitter med i ledningsgruppen och rapporterar till hälso- och sjukvårdsdirektören för ÅHS.

Du kommer bl a att driva följande frågor:

Förbättrad servicenivå

Lansering och implementering av nytt system för beslutsstöd och verksamhetsstyrning

Positivt arbetsklimat

Kartläggning av ekonomiflöden i ett nytt vårdinformationssystem, nya system och processer

Nytt prissättningssystem

Behörighetskrav:

Vid universitet eller jämförbar högskola, som är erkänd av nationell utbildningsmyndighet, avlagd lämplig högre högskoleexamen (magisterexamen).

Kvalifikationer

God svenska i tal och skrift

Erfarenhet av att leda och planera verksamhet inom en större organisation, gärna med koppling till offentlig förvaltning

Gedigen erfarenhet av att leda i förändring och utveckling

Personliga egenskaper

Hög social kompetens med intresse att skapa goda samarbetsrelationer inom organisationen

Professionell framtoning

Målmedveten och utvecklingsorienterad

Tydlig i sitt sätt att kommunicera

Hög integritet

Förmåga att fatta snabba beslut

Entusiasmerande

Vi erbjuder ett intressant och utmanande arbete i en unik organisation med mycket glädje och stor potential samt en trygg arbetsplats i en rofylld och naturskön omgivning med närhet till allt.