Byråsekreterare

Translate this page

Please note that if you use Google to translate this page, AMS cannot guarantee the accuracy of the translation.

Statens ämbetsverk på Åland lediganslår ett vikariat som BYRÅSEKRETERARE.

Arbetsuppgifterna består främst av registreringar och kundbetjäning.

Ett framgångsrikt handhade av vikariatet förutsätter studier med lämplig ämnesinriktning.

Lön för vikariatet utgår enligt kravnivå 5 i regionförvaltningsverkens lönesystem, samt en personlig löneandel som uppgår till 5-45 % av nämnda lön.