Bostadsförvaltare

Translate this page

Please note that if you use Google to translate this page, AMS cannot guarantee the accuracy of the translation.

Ålands hälso- och sjukvård söker en BOSTADSFÖRVALTARE.

I uppgiften ingår skötsel av ÅHS personalbostäder som städning, möblering, och möbeltransporter samt övrig service till hyresgästerna.

Behörighetskrav är yrkesutbildning inom branschen eller genom praktisk erfarenhet inhämtad kompetens på yrkesområdet.

För mera information om Ålands hälso- och sjukvård se www.ahs.ax